Βασίλης Πετρόπουλος
15841
post-template-default,single,single-post,postid-15841,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Βασίλης Πετρόπουλος

Βασίλης Πετρόπουλος

Μονογραφίες

 • Die Berücksichtigung des Opferverhaltens beim Betrug, Μόναχο 2005 (Εκδ. Οίκος Herbert Utz). Ο συνυπολογισμός της συμπεριφοράς του θύματος στην ειδική υπόσταση της απάτης
 • Der strafrechtliche Schutz des Kapitalmarkts vor Manipulationshandlungen nach schweizerischem und EU- Recht, unter besonderer Berücksichtigung des deutschen und griechischen Rechts, Ζυρίχη 2009 (Εκδ. Οίκος DIKE). Οι ποινικές διατάξεις της προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πράξεις χειραγώγησης κατά το ελβετικό δίκαιο και το δίκαιο της Ε.Ε. ιδιαιτέρως από την σκοπιά του γερμανικού και του ελληνικού δικαίου
 • Die Strafrechtliche Bewertung der Affekttat; auf dem zu einer strafrechtsdogmatischen Begründung der Affektlogik (Υπό δημοσίευση, Εκδ. Οίκος NOMOS). Η ποινική αξιολόγηση της αψιθυμικής πράξης. Προς μια ποινικοδογματική δικαιολόγηση της λογικής της αψιθυμίας

 

Αρθρογραφία

 • Τάσεις και εξελίξεις στην νομοθεσία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς για το έτος 2019 (σε συνεργασία με τον Οββαδία Ναμία και την Ελευθερία Κοτσώνη) Chambers and Partners
 • Επισκόπηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τις πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς, 2020, (σε συνεργασία με τον Οββαδία Ναμία) 7η έκδοση GLG Legal Group
 • Επισκόπηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τις πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς, 2018, (σε συνεργασία με τον Οββαδία Ναμία) 6η έκδοση GLG Legal Group
 • Επισκόπηση του ελληνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της κανονιστικής συμμόρφωσης και των εσωτερικών ερευνών, (σε συνεργασία με τον Οββαδία Ναμία) Ευρωπαϊκός Οδηγός Διερεύνησης της εταιρείας Hogan Lovells.
 • Η βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Παρατηρήσεις στις σχετικές ποινικές διατάξεις, ηλεκτρονικό περιοδικό The Art of Crime (www.theartofcrime.gr), τεύχος Μαΐου 2017
 • Η ποινικοποίηση της «οργανωμένης» προσέλευσης ή αποχώρησης οπαδών από και προς μια αθλητική συνάντηση, ΜΝΗΜΗ Δέδε, 2013, 429 επ.
 • Η δωροδοκία στον αθλητικό τομέα, σε: 6ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, «Η ποινική διαχείριση της δωροδοκίας – Δυνατότητες και όρια», 2013
 • Είναι δυνατή η εφαρμογή του ά. 386 ΠΚ σε περιπτώσεις χειραγώγησης της κεφαλαιαγοράς; ΠοινΧρ 2011, σ. 554 επ.
 • Das europäische ne bis in idem und die Aufwertung des Opportunitätsprinzips auf Unionsebene, σε: Τιμητικό Τόμο για την 70η επέτειο του καθηγητή Heinz Schöch (2010), σ. 857, «Το ευρωπαϊκό ne bis in idem και η αναβάθμιση της αρχής της σκοπιμότητας σε ενωσιακό επίπεδο».
 • Έννοια και αντιμετώπιση του αδικήματος της χειραγώγησης της κεφαλαιαγοράς, ΠοινΧρ 2009, 199 επ.
 • Der Sportwettenbetrug durch Manipulation zu lasten des Wettveranstalters oder des Wettenden, wistra 2009, 254 επ. (Η στοιχηματική απάτη μέσω χειραγώγησης του αθλητικού γεγονότος εις βάρος του διοργανωτή και εις βάρος του παίκτη του αθλητικού στοιχήματος), (σε συνεργασία με τον Ιωάννη Μοροζίνη)
 • Ζητήματα Υποκειμενικής Υποστάσεως του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις, Ποινικά Χρονικά 2008, 955 επ.
 • Der Zusammenhang von Vortat und Gegenstand der Geldwäsche, (η συνάφεια του βασικού αδικήματος και του αντικειμένου του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες) Wistra 2007, 241 επ.
 • Die Strafbarkeit des Oddset- Sportwettens, (Το αξιόποινο των αθλητικών στοιχημάτων με προκαθορισμένες αποδόσεις), Wistra 2006, 332 επ.

 

Σχολιασμός αποφάσεων- επισκόπηση νομολογίας

 • Σχόλιο στην υπ’ αριθμ. 5154/2017 ΤρΔΕφΑθ (προσαύξηση χρηματικών ποινών, Nova Criminalia, Ιανουάριος 2018
 • Σχόλιο στην υπ’ αριθμ. 2050/2017 ΤρΕφΑθ (σε Συμβούλιο), ΠοινΧρ, Απρίλιος 2018, σελ. 307 επ.
 • Παρουσίαση και σχολιασμός της απόφασης BGH 5 StR 181/2006, Ποινικά Χρονικά 2007, 373 επ.
 • Παρουσίαση και σχολιασμός της απόφασης BGH Beschl. 31. Januar 2007, StB 18/06, Ποινικά Χρονικά 2007, 467.
 • Παρουσίαση και σχολιασμός της απόφασης BVerfG Beschluss, 1 BvR 1550/03; 1 BvR 2357/04; 1 BvR 603/05, σε Ποινικά Χρονικά 2008, 169
 • Επισκόπηση Νομολογίας για τα Ναρκωτικά, Ποινικά Χρονικά 2012, 625 επ.

 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 • Οι ποινικές διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, σε: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Σάμιος/Παύλου,
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις ποινικές διατάξεις για τα παίγνια, σε : Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Σάμιος Παύλου
 • Σύνταγμα – Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Επιστημονική Διεύθυνση: Φ. Σπυρόπουλος, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος, Γ. Γεραπετρίτης, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2017

 

Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

Ο Βασίλειος Πετρόπουλος έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για τη χειραγώγηση της κεφαλαιαγοράς, για τις συμβάσεις περί Έκδοσης και Αμοιβαίας Δικαστικής συνδρομής, καθώς και για την ενσωμάτωση της νομοθεσίας κατά τις διαφθοράς, όπως:

«Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16.12.2008» (μέλος η Έλια Κοτσώνη)

ΝΟΜΟΣ 3811/2009 – «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 και άλλες διατάξεις» (μέλος η Έλια Κοτσώνη)