Οββαδίας Ναμίας
15838
post-template-default,single,single-post,postid-15838,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Οββαδίας Ναμίας

Οββαδίας Ναμίας

Ο Οββαδίας Ναμίας εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερμανία με τίτλο:

 • “Die Zurechnung von Folgeschäden im Strafrecht” «Ο καταλογισμός παρεπόμενων αποτελεσμάτων στο Ποινικό Δίκαιο», Διδακτορική Διατριβή, Βόννη, Γερμανία, 1992.

 

O Οββαδίας Ναμίας ομιλεί τακτικά σε συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι πιο πρόσφατες εισηγήσεις του περιλαμβάνουν:

 • Ο ενισχυμένος ρόλος του Εισαγγελέα και η αναβαθμισμένη προκαταρκτική εξέταση κατά τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Αρχαία Ολυμπία, 27-28.09.2019
 • Η αρχή της ειδικότητας στο δίκαιο ανταλλαγής αποδείξεων μέσω δικαστικής συνδρομής, Αθήνα, 15-16.03.2019
 • Επισκόπηση του ελληνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της κανονιστικής συμμόρφωσης και των εσωτερικών ερευνών, Ευρωπαϊκός Οδηγός Διερεύνησης, 2018
 • Η παθογένεια του φορολογικού ποινικού δικαίου στο παράδειγμα του φορολογικού εξωλογιστικού προσδιορισμού και του έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, ΠοινΧρ 2017, 236 (το κείμενο  αποτελεί επεξεργασμένη και εμπλουτισμένη εκδοχή εισήγησης στο πλαίσιο διημερίδας με θέμα Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-themis στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.
 • Η δωροδοκία και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Νομικά ζητήματα στην σχέση εξάρτησης μεταξύ των δύο εγκλημάτων. Εισήγηση στο 6ο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με θέμα «η ποινική διαχείριση της δωροδοκίας», Αθήνα, 31.05 – 01.06 2013

 

Μονογραφίες

 • “Die Zurechnung von Folgeschäden im Strafrecht” «Ο καταλογισμός παρεπόμενων αποτελεσμάτων στο Ποινικό Δίκαιο», Διδακτορική Διατριβή, Βόννη, Γερμανία, 1992

 

Αρθρογραφία

 • Τάσεις και εξελίξεις στην νομοθεσία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς για το έτος 2019 (σε συνεργασία με τον Βασίλειο Πετρόπουλο και την Ελευθερία Κοτσώνη) Chambers and Partners
 • Επισκόπηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τις πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς, 2020, (σε συνεργασία με τον Βασίλειο Πετρόπουλο) 7η έκδοση GLG Legal Group
 • Επισκόπηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τις πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς, 2018, (σε συνεργασία με τον Βασίλειο Πετρόπουλο) 6η έκδοση GLG Legal Group
 • Επισκόπηση του ελληνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της κανονιστικής συμμόρφωσης και των εσωτερικών ερευνών, (σε συνεργασία με τον Βασίλειο Πετρόπουλο) Ευρωπαϊκός Οδηγός Διερεύνησης της εταιρείας Hogan Lovells.
 • Η παθογένεια του φορολογικού ποινικού δικαίου στο παράδειγμα του φορολογικού εξωλογιστικού προσδιορισμού και του έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, ΠοινΧρ 2017, 236 (το κείμενο  αποτελεί επεξεργασμένη και εμπλουτισμένη εκδοχή εισήγησης στο πλαίσιο διημερίδας με θέμα Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-themis στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα
 • Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «για την δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας, ΠοινΧρ 2012, 148
 • Ρώσικη ρουλέτα: Ενσυνείδητη αμέλεια ή ενδεχόμενος δόλος; ΠοινΧρ ΜΔ΄ (1994), 1195-1199
 • Ευθύνεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ο ηθικός αυτουργός σε εμπρησμό επί αυτοδιακινδυνεύσεως-αυτοπροσβολής του εμπρηστή; ΠοινΧρ. ΜΕ΄ (1995), 251-256
 • Διεύρυνση των εξαιρέσεων από την αρχή της νομιμότητας κατά την άσκηση της ποινικής διώξεως προς αποσυμφόρηση της ποινικής δικαιοσύνης, ΠοινΧρ ΜΕ΄ (1995) σελ. 1083 – 1102
 • Προσωρινή κράτηση επί πραγματικής συρροής εγκλημάτων υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς του Ν. 2408/96, ΠοινΧρ. ΜΣΤ΄ (1996), 1194-1204.
 • Απροσδόκητη αντιμετώπιση ζητήματος νομικής πλάνης και αοριστίας κλητηρίου θεσπίσματος σε υπόθεση «ροζ τηλεφώνων». Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1055/1998», ΠοινΧρ. ΜΗ΄ (1998), 839-843
 • Σύγχρονες μορφές (ηλεκτρονικής) απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές, ΠοινΧρ. ΝΓ΄ (2003), σελ. 487-494
 • Σχολιασμός επί της αποφάσεως 1613/1993 (σε Συμβούλιο), ΠοινΧρ. ΜΔ΄ (1994), σελ. 45-49
 • Ο ρόλος και η ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος χρήματος, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Ε.Ε.Π. 2007, σελ. 379-408
 • «Χρηματιστηριακά αδικήματα» Τα Οικονομικά Εγκλήματα ΙΙ (Ειδικό Μέρος),  σελ. 207-236
 • «Χρηματοπιστωτικό σύστημα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» Τα Οικονομικά Εγκλήματα ΙΙ (Ειδικό Μέρος), σελ. 208-273