ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η «ΟΒΒΑΔΙΑΣ Σ. ΝΑΜΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» παρέχει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο οικονομικό ποινικό δίκαιο και στην διεθνή δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Η εταιρεία παρέχει σε νομικά πρόσωπα της Ελλάδας και του εξωτερικού (τραπεζικές εταιρείες, Χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες τηλεφωνίας κλπ) την ευρεία γνώση και εμπειρία της σε θέματα εταιρικής ποινικής ευθύνης και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας, ενώ διατηρεί συνεργασία με τα κορυφαία αστικά δικηγορικά γραφεία σε θέματα ποινικού ενδιαφέροντος. Η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των μελών της στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή νομική εκπροσώπηση των πελατών της σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο. Ειδικότερα η Εταιρεία δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στους εξής τομείς : 

 • Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο 
 • Διαφθορά - Δωροδοκία
 • Φοροδιαφυγή
 • Τελωνειακά αδικήματα   
 • Απιστία- Απάτη
 • Αθλητικό Ποινικό Δίκαιο 
 • Ποινικές διατάξεις Δικαίου του Ανταγωνισμού και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο-Δικαστική Συνδρομή 
 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική    δραστηριότητα
 • Χρηματιστηριακά Αδικήματα
 • Ποινική διάσταση του Δικαίου του Περιβάλλοντος
 • Προσωπικά δεδομένα  
Βρίσκεστε εδώ: Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ