Βασίλης Πετρόπουλος

Μονογραφίες

 • Die Berücksichtigung des Opferverhaltens beim Betrug, Μόναχο 2005 (Εκδ. Οίκος Herbert Utz)
  Ο συνυπολογισμός της συμπεριφοράς του θύματος στην ειδική υπόσταση της απάτης
 • Der strafrechtliche Schutz des Kapitalmarkts vor Manipulationshandlungen nach schweizerischem und EU- Recht, unter besonderer Berücksichtigung des deutschen und griechischen Rechts, Ζυρίχη 2009 (Εκδ. Οίκος DIKE).
 • Οι ποινικές διατάξεις της προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πράξεις χειραγώγησης κατά το ελβετικό δίκαιο και το δίκαιο της Ε.Ε. ιδιαιτέρως από την σκοπιά του γερμανικού και του ελληνικού δικαίου
 • Die Strafrechtliche Bewertung der Affekttat; auf dem zu einer strafrechtsdogmatischen Begründung der Affektlogik (Υπό δημοσίευση 2014, Εκδ. Οίκος NOMOS)
  Η ποινική αξιολόγηση της αψιθυμικής πράξης. Προς μια ποινικοδογματική δικαιολόγηση της λογικής της αψιθυμίας

Αρθρογραφία

 • Die Strafbarkeit des Oddset- Sportwettens, Wistra 2006, 332 επ. 
  Το αξιόποινο των αθλητικών στοιχημάτων με προκαθορισμένες αποδόσεις
 • Der Zusammenhang von Vortat und Gegenstand der Geldwäsche, Wistra 2007, 241 επ.
  Η συνάφεια του βασικού αδικήματος και του αντικειμένου του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες
 • Ζητήματα Υποκειμενικής Υποστάσεως του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις, Ποινικά Χρονικά 2008, 955 επ.
 • Ένοια και αντιμετώπιση του αδικήματος της χειραγώγησης της κεφαλαιαγοράς, Ποινικά Χρονικά 2009, 199 επ.
 • Der Sportwettenbetrug durch Manipulation zu lasten des Wettveranstalters oder des Wettenden, wistra 2009, 254 επ. (μαζί με τον Ιωάννη Μοροζίνη)
  Η στοιχηματική απάτη μέσω χειραγώγησης του αθλητικού γεγονότος εις βάρος του διοργανωτή και εις βάρος του παίκτη του αθλητικού στοιχήματος
 • Das europäische ne bis in idem und die Aufwertung des Opportunitätsprinzips auf Unionsebene, σε: Τιμητικό Τόμο για την 70η επέτειο του καθηγητή Heinz Schöch (2010), σ. 857, 
  Το ευρωπαϊκό ne bis in idem και η αναβάθμιση της αρχής της σκοπιμότητας σε ενωσιακό επίπεδο
 • Είναι δυνατή η εφαρμογή του ά. 386 ΠΚ σε περιπτώσεις χειραγώγησης της κεφαλαιαγοράς; Ποινικά Χρονικά 2011, σ. 554 επ.
 • Η ποινικοποίηση της «οργανωμένης» προσέλευσης ή αποχώρησης οπαδών από και προς μια αθλητική συνάντηση, ΜΝΗΜΗ Δέδε, 2013, 429 επ.
 • Η δωροδοκία στον αθλητικό τομέα, σε: 6ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, «Η ποινική διαχείριση της δωροδοκίας – Δυνατότητες και όρια», 2013

Σχολιασμός αποφάσεων- επισκόπηση νομολογίας

 • Παρουσίαση και σχολιασμός της απόφασης BGH 5 StR 181/2006, Ποινικά Χρονικά 2007, 373 επ.
 • Παρουσίαση και σχολιασμός της απόφασης BGH Beschl. 31. Januar 2007, StB 18/06, Ποινικά Χρονικά 2007, 467.
 • Παρουσίαση και σχολιασμός της απόφασης BVerfG Beschluss, 1 BvR 1550/03; 1 BvR 2357/04; 1 BvR 603/05, σε Ποινικά Χρονικά 2008, 169
 • Επισκόπηση Νομολογίας για τα Ναρκωτικά, Ποινικά Χρονικά 2012, 625 επ.

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 • Οι ποινικές διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, σε: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Σάμιος/Παύλου,
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις ποινικές διατάξεις για τα παίγνια, σε : Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Σάμιος Παύλου
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Βασίλης Πετρόπουλος

 Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ